There are no translations available.

30 Maja odbyło się drugie miodobranie tego roku. Co prawda pogoda nie pozwoliła nam go dokończyć wiec przesunęło się na dwa kolejne dni.

LABORATORIUM PRODUKTÓW PSZCZELICH

GOSPODARSTWA PASIECZNEGO "SĄDECKI BARTNIK"

33-331 STRÓZE 235

A N A L I Z A

Stróże 22.07.2011

Przedmiot Analizy: Próbka miodu dostarczona przez: Tęczowa Pasieka

Wyniki analiz w stosunku do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. Nr 181, poz. 1773).

Oznaczone parametry Numer Próbki Norma
1 2
Zawartość wody (%) 17,6 17,4 Do 20
Kwasowość ogólna (ml 1 N NaOH/100g) 1,40 1,50 1-5
Przewodność właściwa(10-4 S/cm 2,3 5,2 Od 2
HMF (mg/100g) Do 4
Liczba diastazowa 38,5 38,5 Od 8,3
Zawartość sacharozy z melecytozą (%) Do 5
Udział pyłku przewodniego wielokwiat 13,1% pyłku lipy

Badania przeprowadzono wg RMRIRW z dnia 14.01.2009

Analizę wykonała:

Barbara Semla

mgr niż A. Cetnarowska

Próbka nr 1 miód został zakwalifikowany jako miód nektarowy wielokwiatowy .

Występujące pyłki:

Próbka nr 2 miód nie można zakwalifikować jako miód nektarowy lipowy, ponieważ udział pyłku lipy wynosi tylko 13,1 % . By miód można było zakwalifikować jako lipowy musi być nie mniej niż 20 % pyłku lipy. (można określić potocznie jako słaba lipa )

Występujące pyłki:

 

Zobacz także